Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού - Social Media

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Η κάτωθι εταιρεία με την επωνυμία «VOELATES E.E» (καλούμενη εφεξής η « Εταιρεία »), που εδρεύει στην Ευρωστίνη Κορινθίας, Τ.Κ 200 09, με ΑΦΜ: 802401886 διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.instagram.com/voesfestival  
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 1/04/2024 και ώρα 17:00 μ.μ. ως και την 30/04/2024 και ώρα 17:00μ.μ.
 • Ο Διαγωνισμός αφορά solo καλλιτέχνες ή/και groups που εντάσσονται στα παρακάτω είδη μουσικής με τουλάχιστον μία κυκλοφορία:
  -Παραδοσιακή
  -Indie
  -Hip Hop
  -Progressive/Alternative Rock
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. O χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:
  Στον Instagram λογαριασμό του Voés Festival, θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α) να έχει κάνει follow το Voés Festival, και (β)να κάνει tag δύο άλλους χρήστες στο συγκεκριμένο post και παράλληλα να ακολουθήσει τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα: https://voesfestival.gr/band-contest
 • Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 • Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό και θα πρέπει να γίνεται μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίζεται παραπάνω.
 • Ο Διαγωνισμός έχει δύο φάσεις και ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από διαλογή της Οργανωτικής Επιτροπής των 15 shortlisted μουσικών σχημάτων, τα οποία θα τεθούν προς ψήφιση στο κοινό για το διάστημα μιας εβδομάδας.
 • Για την ψηφοφορία του κοινού οι συμμετέχοντες συναινούν να δημιουργήσουν το δικό τους promo video για το οποίο θα δοθεί ακριβές brief μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Οργανωτικής Επιτροπής.
 • Το δώρο του διαγωνισμού περιλαμβάνει:
  1 θέση opening act σε κάθε μία από τις ημέρες του Φεστιβάλ Πέμπτη– Παρασκευή – Σάββατο (25-27 Ιουλίου 2024 (συνολικά θα ανακοινωθούν 3 νικητές)
  30 λεπτά live εμφάνιση στο stage κάθε ημέρα ανάλογα το ύφος
  Κάλυψη μεταφορικών και διαμονής την ημέρα της εμφάνισης τους στο φεστιβάλ
  Ελεύθερο διπλό πάσο για κάθε μέλος των μπαντών για το 3ήμερο του φεστιβάλ
  Αναφορά σε post στα social media του φεστιβάλ
  Μπλουζάκια του φεστιβάλ για κάθε μέλος του συγκροτήματος
  Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων σε τυχαία ημερομηνία μέχρι τις 25/05/2024. Νικητής θα ανακηρυχθεί ο χρήστης που, εκείνη τη στιγμή, θα έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό likes στο αντίστοιχο του post στην επίσημη σελίδα Instagram του Φεστιβάλ ως αυτή αναφέρεται παραπάνω.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Instagram με προσωπικό μήνυμα και οι οδηγίες θα αποσταλλούν στην διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη φόρμα. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την ανακοίνωση, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

THE MAGIC BUS

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια στείλτε μας στο bus@voesfestival.gr